Звездочка (Z=11) ПР-1,4.01.03.010

Звездочка вала прив.лев. (Z=11) ПР-1,4.01.03.010