Звездочка (Z=14)ПРФ-180 ПР 01.01.030

Звездочка вала прив.лев.(z=14)ПРФ-180 ПР 01.01.030